Koszyk

Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy swietlny.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.
 2. Sklep prowadzony jest przez firmę Horyzont Piotr Chudzik.
 3. Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu. Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.
 4. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)
 5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.
 6. Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.
 7. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.
 8. Konto użytkownika jest własnością Sklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt tel +48 508 081 693, e-mail: sklep@swietlny.pl.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie WWW sklepu internetowego swietlny.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w kwocie brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.
 3. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji, w przypadku niedostępności zamówionego towaru lub z powodu innych ważnych przyczyn.

ZAMÓWIENIA

 1. Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.
 2. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka.
 4. W procesie składania zamówienia na zasadach, o których mowa wyżej Sklep udziela konsumentowi wyczerpujących i jasnych informacji dotyczących:
 • łącznej ceny obejmującej cenę towaru wraz z kosztami, w tym kosztami dostawy oraz sposobu i terminu zapłaty,
 • sposobu dostawy,
 • danych Sklepu obejmujących nazwę, adres, sposobu komunikowania się z konsumentem poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, służących do realizacji zamówienia i ewentualnych reklamacji,
 • procedury rozpatrywania reklamacji.
 1. Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez Dział Obsługi Klienta firmy swietlny.pl statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą Horyzont Piotr Chudzik – właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.
 3. W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
 4. Zamówienia, z wybraną formą płatności „Przelew bankowy” lub „Płatność kartą”, z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę Horyzont Piotr Chudzik, mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.
 5. Firma Horyzont Piotr Chudzik zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.
 6. O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

KOSZYK

 1. Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.
 2. Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

FORMY PŁATNOŚCI

Sklep swietlny.pl preferuje następujące formy płatności:

 • Przelew na konto firmy:

Horyzont Piotr Chudzik
ul. Tęczowa 4A/11, 53-602 Wrocław

Nr konta:
mBank S.A. 58 1140 2004 0000 3602 7586 0138

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia)

 • Kartami kredytowymi akceptowanymi przez firmę „PayPal”,
 • Szybki ePrzelew przez firmę Przelewy24.

FORMY PRZESYŁKI

 1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym swietlny.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do7 dni od momentu złożenia zamówienia.
 3. Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.
 4. Koszt przesyłki pokrywany jest przez zamawiającego. Wynosi on 20 zł brutto (z podatkiem VAT). Wyjątek stanowią zamówienia powyżej 500 zł brutto. Wówczas koszt przesyłki wynosi 0 zł.
 5. W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.
 6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

DOWODY ZAKUPU/ FAKTURY

 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
 3. W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako „firma” na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.

ZWROTY

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta sklepu swietlny.pl wypełniając formularz reklamacyjny, telefonicznie +48 508 081 693 lub drogą elektroniczną na adres sklep@swietlny.pl . Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w formie spisanego przez kuriera protokołu. W przypadku, gdy Przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z naszym Sklepem.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (ustawa ta nie dotyczy podmiotów gospodarczych) konsument ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Szczegółowe informacje dla konsumenta w tym przedmiocie zawiera załącznik nr 1 do Niniejszego Regulaminu. W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest złożyć oświadczenie z użyciem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Niniejszego Regulaminu. O chęci zwrotu towaru należy poinformować Dział Obsługi Klienta sklepu swietlny.pl, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy (WZ). Firma Horyzont Piotr Chudzik gwarantuje zwrot wszystkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Należna kwota zostanie zwrócona przelewem na konto bankowe w formie przelewu.
 4. Zwrotom nie podlegają towary wyprodukowane lub zaimportowane na zamówienie klienta.
 5. Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.
 6. Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

REKLAMACJE i GWARANCJE

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta. Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia wypełniając formularz reklamacyjny na stronie swietlny.pl/kontakt, kontakt telefoniczny lub mailowy z sklep@swietlny.pl  w celu
 • omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy,
 • zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości,
 • zwrotu pieniędzy.
 1. Koszt przesyłki uznanej reklamacji ponosi swietlny.pl, należy ją odesłać za pośrednictwem firmy Kurierskiej UPS.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu, w pełni akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na udzielenie mu wszelkich informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub systemu internetowego składania zamówień.
 2. Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.
 3. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma Horyzont Piotr Chudzik nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.
 4. Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05 stycznia 2016r. i ma zastosowanie do umów zawieranych od tego dnia.
 6. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827).

Log in

Cart